Strategi og rådgiving

Vår oppgave som kommunikatører er å styrke kundens profil i de kanaler som velges. Som rådgivere er det vår jobb å sørge for at kundens produkt er best mulig tilpasset målgruppe og ambisjoner. Vi har alltid som mål at innhold og form skal styrke og underbygge hverandre. Derfor jobber vi alltid i team som består av rådgiver, fotograf og designer for best å kunne løse både de strategiske og kreative utfordringene. Vi benytter oss også ofte av våre samarbeidspartneres spesialkompetanse for å tilby kundene en best mulig løsning.

Hvem er du og hva gjør du? En klar definisjon av organisasjonen eller bedriftens virksomhetsidentitet er grunnleggende for god kommunikasjon.
Omdømme bygges over tid og er den samlede effekten av alt som påvirker omverdens forståelse av bedriften.
Våre rådgivere kan bidra i arbeidet med å kartlegge bedriftens interessenter og – ikke minst ¬– hvordan du skal kommunisere med forskjellige grupper for å oppnå ønsket effekt.

Millimeterpress har siden avtaleinngåelse arbeidet med ulike tjenester, herunder utvikling av merkevareplattform, kommunikasjonsstrategi og ny grafisk profil. Vi vil med vår kjennskap til selskapet kunne anbefale Millimeterpress AS og vil spesielt fremheve firmaets forhold til oppfølging av avtalen og kreative tanker mot vårt behov.

Thor Åge Bergan, Fagskolene på Østlandet

Udefinert