Om Millimeterpress

Milliicon

Millimeterpress løser kommunikasjonsoppgaver for et bredt spekter av offentlige og private kunder. Vårt mål er å bidra til å synliggjøre kundens identitet og sikre omdømmet. Hvilke metoder og kanaler vi velger, avhenger av oppdragets karakter. Vår visjon er alltid å formidle budskapet på en engasjert, kunnskapsrik, troverdig og lettfattelig måte. Vi leverer hele verdikjeden fra strategisk rådgiving til produksjon og ferdigstilling av informasjonsmateriell. Våre tjenester omfatter bl.a. kommunikasjonsstrategi, innholdsmarkedsføring, utvikling av redaksjonelle kanaler, webløsninger, rådgiving, journalistikk, foto, illustrasjon og grafisk design.

Millimeterpress ble stiftet i 1990. Opp gjennom årene har vi jobbet for et uttall kunder i offentlig og privat sektor. I 2014 finner du blant annet disse aktørene på kundelista vår: Aftenposten, Bar bakke landskapsarkitekter as, Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester, Byrådsavdeling for finans og utvikling, Byrådslederens kontor, Bærum kommune, Den norske bokhandlerforeningen, Den norske forleggerforeningen, DNB, Fagskolene på Østlandet, Glamox ASA, Nationaltheateret, Nordens Välfärdscenter, NordForsk, Norges Røde Kors, NorliLibris, Norsk Tidsskriftforening, Notodden Bluesfestival, Oslo universitetssykehus HF – Radiumhospitalet, Pensjonstrygden for sjømenn, Plan- og bygningsetaten Oslo kommune, Rådet for psykisk helse, SalTo-sekretariatet, Schibsted Norge, SNLA - Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Statens Landbruksforvaltning, Stiftelsen Europas Blues Senter, Stortinget, Toll- og avgiftsdirektoratet, Undervisningsbygg Oslo KF, Universitetet i Oslo, Utdanningsetaten Oslo kommune, Velferdsetaten Oslo kommune, Vestfold fylkeskommune, VG Mobil, Vox – Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.

Hva andre sier om oss

 

Alle involverte fra Millimeterpress løste oppgavene på en svært god måte, de hadde solid fagkunnskap og viste stort engasjement i å få et best mulig produkt. Prosjektlederne hadde god samfunnskunnskap og viste stor forståelse for Boligbyggs samfunnsoppdrag og utfordringer. Jeg kan trygt anbefale Millimeterpress til lignende oppdrag. Samarbeidet var preget av engasjement, faglig tyngde og godt humør.

Else Merete Gunntveit, Boligbygg Oslo kommune

 

Som vår samarbetspartner i trycksaker och kommunikation har Millimeterpress mött våra krav med hög kunskapsnivå och visat prov på stor kreativ höjd. Syftet har varit at på ett nytt och modernt sätt beskriva och väcka interesse för institutionens verksamhet, vilket byrån lyckades mycket väl med.

Helena Lagercrantz, Nordens Välfärdscenter

 

I arbeidet med Oslo kommunes budsjett for 2014 har Millimeterpress utvist gode samarbeidsevner og har vært lydhøre for oppdragsgivers innspill. Millimeterpress har overholdt tidsfrister, utvist stor grad av fleksibilitet og holdt seg innenfor avtalt pris for oppdraget. Oslo kommune er meget godt fornøyde med resultatet.

Morten Bildeng, Byrådsavdelingen for finans

 

"Jeg opplever at Millimeterpress skjønner behovene min etat har, og rammebetingelsene i en offentlig etat. De bruker designhåndboken vår på en konstruktiv måte, og jeg får alltid rask tilbakemelding når jeg henvender meg til dem.

Hanne Røvig Schjold, Kommunikasjonssjef Velferdsetaten

Norsk (bokmål)