Grafisk design og visuelle profiler

Utvikling av grafisk design og visuelle profiler, logo, typografi, illustrasjon og formgiving er kjernekompetansen til mange av våre medarbeidere. Vi løser stadig store og små designoppdrag, og har også lagt om store organisasjoner som Statens landbruksforvaltning og Bærum kommune. For Notodden Bluesfestival har vi en årrekke vært leverandør av profil og visuelt uttrykk. I 2013 la vi om hele Mammutsalget på oppdrag fra Den norske Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen.

En god logo skal både gi et umidlbart inntrykk av organisasjonen og en positiv opplevelse. Vi har metodikken for å fornye eller nyutvikle din logo.
Vi utvikler og fornyer grafiske profiler gjennom en velprød metodikk.
Millimeterpress produserer også mye materiale på basis av andres profilhåndbøker.

Millimeterpress har underveis i arbeidet med en ny grafisk profil for Bærum kommune vist at de er leveringsdyktige, har struktur og orden på framdrift, utover deres rent faglig kompetanse. Vi er svært fornøyd med samarbeidet og kan på det varmeste anbefale Millimeterpress til andre kunder.

Anne Johanne Enger, Bærum kommune

Udefinert