Kundemagasiner, årsmeldinger, rapporter og kampanjer

Millimeterpress har mange løpende produksjoner. Avhengig av kundens ønsker og behov, leverer vi tekst, foto, redigering og layout. Oppgavene spenner fra rene redaksjonelle layout-, tekst-, eller fotooppdrag - til totalproduksjoner hvor våre prosjektledere fungerer som redaksjonsassistenter.

Ved bruk av journalistiske virkemidler i formidlingsoppgaven, er vår oppgave å gi råd til oppdragsgiver om hvordan en sak kan vinkles for å best mulig nå det ønskede publikum med maksimal effekt.
Vi har utarbeidet retningslinjer i forbindelse med oppdragsjournalistikk, spesielt i forbindelse med forskningsformidling, hvor det kan være en mulig interessekonflikt mellom forskernes forpliktelse til å drive balansert formidling av kunnskap, og behovet for å markedsføre seg selv og egne forskningsfunn. Dette skal hele tiden være en del av våre journalisters forståelsesramme.
Millimeterpress fotograf leverer alltid ferdige (fargejustert, utsnitt, fjerning av smuss med mer) bilder i ønsket digitalt format (photoshop eller jpg). Etter endt fotooppdrag velger kunden mellom aktuelle bilder, som så ferdiggjøres. Bildene leveres tagget med informasjon om personer, opphavsrett og dato i filinformasjonen.
Ved opptak som involverer gjenkjennbare barn (f.eks ved opptak i barnehager) avklares alltid retten til å bruke bildene med foreldre / barnehagen. Ved opptak med bruk av modeller, sikres alltid kundens rett til å bruke bildet gjennom standard modellavtale.

Å bruke redaksjonelt innhold til å markedsføre egen bedrift eller organisasjon.
Millimeterpress har både egne journalister og tilfang på et godt utvalg freelansere, mange med spesialkompetanse.
Millimeterpress fotograf utvikler og rendyrker din bedrifts fotografiske profil.

Kunnskap Oslo er en samarbeidsallianse mellom Oslo kommune og byens mange Kunnskapsmiljøer. Magasinet er en viktig del av informasjonsarbeidet. Millimeterpress har løst oppgaven og Kunnskap Oslo er fornøyde med resultatet. Både layout og innhold i det produktet Millimeterpress har laget tilsier at bilaget/magasinet vil kunne forventes å ha en lengre varighet og kunne gjenbrukes i ulike sammenhenger. Millimeterpress har holdt frister og avtalt pris samt vært tilgjengelige og imøtekommende. Kunnskap Oslo kan anbefale Millimeterpress.

Jan Fredrick Lockert, Kunnskap Oslo

Udefinert